Minu kindel veendumus on, et inimesed suudavad kokku leppida ainult selles, millest nad ei ole tegelikult huvitatud.

Bertrand Russell (1872-1870)

Isikliku kasutusõiguse seadmine elamule või selle osale tuleb kõige enam praktikas ehk päevakorda, kui inimene soovib kinkida oma kinnistut, kuid säilitada seejuures õiguse elada edaspidi kinnisasjal lasuvas majas, selle osas või korteriomandis. Tavapäraselt soovivad selliseid kingitusi teha näiteks vanavanemad või vanemad, kes ei soovi mingil põhjusel teha surmajärgseid korraldusi (testamenti).

Isiklik kasutusõigus kantakse alati kinnistusraamatusse. Isikliku kasutusõiguse seadmise protseduur iseenesest on lihtne, kuid enne isikliku kasutusõiguse seadmist tuleb enda jaoks läbi mõelda mitmed nüansid.

Esiteks tasub kaaluda, kas isiklik kasutusõigus seada vaid enda kasuks või lisaks veel kellegi kasuks (nt abikaasa või elukaaslane). Seaduse kohaselt on isikul, kellel on isiklik kasutusõigus, õigus majutada elamusse ka perekonnaliikmeid. Kuna isiklik kasutusõigus lõpeb kas isiku surmaga, kelle kasuks isiklik kasutusõigus on seatud, või siis kokkuleppel omanikuga, peab arvestama, et perekonnaliikmel on sellisel juhul õigus elamut elamiseks kasutada kuni eeltoodud aluste äralangemiseni. Samas teisest küljest, kui seada isiklik kasutusõigus lisaks endale veel kellegi kasuks, tuleb arvestada, et ka selle isiku õigus lõppeb alles tema surmaga või kokkuleppel omanikuga, mis tulemina võib kinnisasja kasutusele seada ajaliselt täiendava kitsenduse.

Teiseks tuleks läbi mõelda, millises ulatuses soovitakse isiklikku kasutusõigust reaalselt kasutada. Isiklik kasutusõigus laieneb vaid selles ulatuses, milles on sisuliselt kokku lepitud. Samuti võib isikliku kasutusõiguse seada ka nii, et ka kinnistu omanikul endal on samal ajal õigus kinnistut edasi vallata.

Tasub teada, et isikliku kasutusõiguse puhul kannab asja kasutamisega seotud kulud isik, kelle kasuks on isiklik kasutusõigus seatud. See hõlmab tarbitavate teenustega seotud kulusid ning kommunaalkulusid näiteks korteriomandite puhul.

Kuigi esmapilgul võib tunduda isikliku kasutusõiguse seadmine kui vankumatu garantii surmani, tuleb korteriomandite puhul pidada silmas seda, et juhul, kui mingil põhjusel peaks tekkima korteriühistu ees võlgnevus ja korteriühistu realiseerib enda nõudeõigust täitemenetluses, kus korteriomand võlgade tasumiseks müüakse, kustutakse sellisel juhul ka isikliku kasutusõiguse kanne kinnistusraamatus. Seetõttu tasub kinkelepingute sõlmimisel näha ette täiendavad garantiid enda heaolu tagamiseks ning oma vara kinkimisel sõlmida näiteks ka eluaegne ülalpidamisleping.

Seega ei ole isikliku kasutusõiguse seadmine oma sisult nii lihtne, kui esmapilgul tundub. Selleks, et saada enda vajadustele ja soovidele vastav garantii tulevikuks, tuleb hoolikalt kõik sammud läbi mõelda, et vältida tulevikus probleemide ilmnemisel asjatuid ebamugavusi põhjustavaid vaidlusi.

Meeli Rondel

Advokaat