Kaasomand on tavapärane omandivorm Eesti õigusruumis. Tegemist on omandivormiga, kus asi (nt kinnisasi, korteriomand) kuulub mitmele isikule üheaegselt mõttelistes osades. Aga nii nagu on igal inimesel oma arusaamad elust ja selle korraldamisest, nii on kaasomanikel erinevad arusaamad, kuidas ühist asja majandada. Seetõttu tekib kaasomanikel tihtilugu erimeelsusi, mis ei pruugi saada kiireid lahendusi kokkuleppel. Teinekord juhtub ka seda, et üks kaasomanik ei pea teise kaasomaniku õiguseid millekski ja teeb ühise asjaga nii nagu heaks arvab. Näiteks on praktikas ette tulnud olukordi, kus üks kaasomanik annab ühise kinnisasja rendile või korteriomandi üürile või hoopis raiub ühiselt metsakinnistult kasvava metsa ja müüb selle maha ning ühelgi eeltoodud näitel ei teavita sellest teist kaasomanikku. Selliste olukordade puhuks on seadusandja näinud aga kaasomanikule ette nõudeõiguse õigusi rikkunud kaasomaniku vastu.

Olukorras, kus metsakinnistu kuulub kahele kaasomanikule võrdsetes mõttelistes osades ½  ja ½, siis on mõlemal kaasomanikul võrdsed õigused metsakinnistu osas. Juhul kui üks kaasomanik teise kaasomaniku teadmata raiub kasvava metsa ning müüb selle maha, tekib tal sellest kasu. Sellisel juhul on aga teisel kaasomanikul õigus nõuda metsa raiunud ja müünud kaasomanikult enda kaasomandi osa suurusele vastavat kasu müügitulust. Eeltoodud näite korral oleks kaasomanikul õigus nõuda poolt metsa müügitulust.

Samane on olukord kinnisasja rendile või korteriomandi üürile andmise korral. Juhul kui kaasomandis on põllumaa kinnisasi ja üks kaasomanik annab selle põllumajandusliku rendilepingu alusel rendile, on teisel kaasomanikul õigus nõuda enda kaasomandi osa suurusele vastavat osa rendilepingu järgsest renditasust. Kaasomandis oleva korteriomandi välja üürimisel ühe kaasomaniku poolt, on teisel kaasomanikul õigus nõuda enda kaasomandi osa suurusele vastavat osa üürilepingujärgsest üürist.

Seega on seadusandja näinud selliseid pahatahtlike kaasomanikke ja nende käike ette ning loonud nõudeõiguse kaasomanikule, kelle õigused on saanud kaasomanikevahelistes suhetes rikutud. Lisaks kasu välja nõudmisele on kaasomanikul õigus igal ajal nõuda kaasomandi omandisuhte lõpetamist. Sellisel juhul saavad kaasomanikud kokku leppida kaasomandi lõpetamises või kui sellist kokkulepet ei sünni, saab üks kaasomanikest pöörduda hagiga kohtu poole, taotledes seaduses lubatud viisil kaasomandi lõpetamist.

Teet Lehiste

Advokaat