Äripäeva 31.oktoobri k.a. nn uudisteküljel on Juuli Laanemetsa artikkel „Audiitorfirmad avavad uusi uksi. Kaks uut õigusbürood.”

Vajalik on lugeja tähelepanu pöörata asjaolule, et audiitorfirmad ja advokaadibürood arendavad koostööd ning seda mitte ainult Eestis ning et see on suhteliselt levinud praktika.

Kahjuks on artikkel aga lugejat eksitanud, kuna pealkirjas ja tekstis samastab autor õigusbüroo ja advokaadibüroo, milliste sisulistele ja olulistele erinevustele oleme varem meie lugeja tähelepanu pööranud ( vaata HETA koduleht 25.10.2012 blogi), sest advokaadibüroo ja õigusbüroo poolt antakse õigusabi saajale (kliendile) mittevõrreldavad garantiid. Äripäev kirjutab, et „ Teisipäeval teatas maailma suurim audiitorfirma Deloitte, et siseneb Eestis õigusabi turule ja asutab Deloitte Legali kaubamärgi all tegutseva advokaadibüroo….”. Kahjuks ei ole artikli autor süvenenud Advokatuuriseaduses sätestatud nõuetesse ja põhimõtetesse ning seaduse sõnastuse ja mõtte kohaselt ei ole korrektne väita, et audiitorfirma Deloitte asutab advokaadibüroo. Advokatuuriseaduse ( RT I 2001,36,201)§ 22 lg 3 sätestab, et Eestis võib advokaadi kutsetunnistuse all õigusteenust osutada üksnes Eesti Advokatuuri liige, kui seadusest  ei tulene teisiti ning § 49 lg 2 lisab, et Advokaadibüroo pidaja on advokaadiühing või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsev vandeadvokaat.

Seega advokaadibürood Eestis ei saa asutada äriühing, kui ta ei ole äriühinguna tegutsev advokaadiühing. Samas § 50 lg 1 rõhutab, et vandeadvokaadid võivad õigusteenuse osutamiseks asutada äriühinguna tegutseva advokaadiühingu ning § 54 lg 1 täpsustab, et advokaadiühingu osanik või aktsionär võib olla üksnes vandeadvokaat.

Seega on ekslik artikli autori seisukoht, et audiitorfirma Deloitte asutab advokaadibüroo.

Loomulikult võib uus asutatav advokaadibüroo tegutseda kokkuleppel audiitorfirmaga Deloit Legal kaubamärgi all, kuid audiitorfirma ei saa olla advokaadibüroo asutaja ega mingil viisil selle osanik või aktsionär.

Korrektseks tuleb seejuures pidada artikli autori konstateeringut, et KPMG Advokaadibüroo  asutas ja seda juhib vandeadvokaat Risto Agur. Võib aga eeldada, et artikli autor ei kooskõlastanud oma teksti formuleeringut vandeadvokaat Rait Kaarmaga ning tegelikkuses on uue advokaadibüroo Deloit Legal asutamine kindlasti kooskõlas Advokatuuriseaduse põhimõtetega.

Kaido Pihlakas

Vandeadvokaat