01.07.2010 jõustus kehtiv perekonnaseadus, mille sätteid kohaldatakse nii enne kui ka pärast 01.07.2010 omandatud vara jagamisel. Seejuures ei ole oluline, kas abielu lahutati enne 01.07.2010 või mitte. Selleks, et ühisvara jagada, tuleb kindlaks määrata aga ühisvara koosseis.

Ühisvara koosseisu määramise seisukohalt peaks ennekõike teadma järgmist:

1)        Ühisvara koosseis määratakse kindlaks vara omandamise ajal kehtinud seaduse alusel.

2)       Enne 01.07.2010 omandatud vara kuulumise üle ühis- või lahusvara hulka tuleb otsustada enne 01.07.2010 kehtinud seaduse sätete alusel (PKS1995).

3)     PKS1995 luges lahusvaraks vara, mille abikaasa oli omandanud pärast abielusuhete lõppemist (kehtivas seaduses selline termin puudub). Riigikohtu praktika kohaselt peeti abielusuhete lõppemiseks PKS 1995 järgi nii isiklike kui ka varaliste suhete lõppemist. Seega polnud määrav abielu lahutamise aeg, vaid abielusuhete lõppemise aeg, et määrata ühe või teise eseme kuulumine ühisvara koosseisu.

4)      Kehtiva seaduse kohaselt lõpeb varaühisus mh abielu lahutamisega ning ühisvara koosseis määratakse kindlaks selle hetke seisuga.

5)      Ühisvara hulka kuuluvad varaühisuse kestel kõik omandatud esemed ja muud abikaasade varalised õigused.

6)      Ühisvara hulka ei kuulu kummagi abikaasa lahusvara, milleks on nt abikaasa isiklikud tarbeesemed; esemed, mis olid abikaasa omandis enne abiellumist või esemed, mille abikaasa omandas abielu jooksul nt kinke alusel või pärimise teel.

7)      Eeldatakse, et kõik vara, mis on olemas lahutuse ajal, on poolte ühisvara. Juhul, kui mingid varaesemed kuuluvad lahusvara hulka, tuleb seda tõendada.

8)      Kohustuste ühisvara koosseisu kuulumise osas tuleb iga võetud kohustust hinnata. Nimelt ei pruugi tegemist olla alati abikaasade ühise kohustusega. Näiteks kui üks abikaasa on võtnud oma isikliku hobi tarbeks laenu ja soetanud kallid kalastustarbed, mida teised pereliikmed ei kasuta, vastutab ta sellise kohustuse täitmise eest üksinda.

Vara jagamise puhul, sh ühisvara koosseisu määramisel on palju nüansse, mistõttu tasub sisutühja vaidluse ärahoidmiseks nõu pidada asjatundjaga.

„Vältige iga hinna eest kohtuasju, need rikuvad teie südametunnistuse, kahjustavad tervist ja hävitavad vara.” – Jean de La Bruyere

Meeli Rondel

Advokaat