Riigihankemenetluse kiiruse tingib asjaolu, et hankijal on vajadus juba mõne kuu pärast hangitava teenuse või kauba järele ning aastatepikkuseks kohtuvaidluseks aega ei jagu. Selleks, et hankijal oleks hankemenetluses tõusetuvate erimeelsuste korral võimalik soovitud teenus või kaup mõistliku ajaga saada, on lühikesed tähtajad ette nähtud ka vaidluste puhuks. Selline tempo sunnib kiiresti tegutsema mitte ainult hankijat, vaid viimasest sõltuvaid pakkujaid, kui need leiavad, et hanketingimused või hankija otsused nende õigusi rikuvad. Menetluse kiirusega tuleb arvestada juba enne pakkumuste esitamise tähtaega. Sageli juhtub, et hanketingimused on hankija poolt koostatud selliselt, et neis sisalduvad nõuded välistavad osade ettevõtjate võimaluse riigihankes osaleda või seavad konkurendi muul viisil eelistatud olukorda. Kui selliste piirangute põhjused jäävad arusaamatuks ning ettevõtja soovib tagada endale võimaluse osaleda riigihankel, tuleb hanketingimuste muutmiseks tegutseda operatiivselt. Riigihangete vaidlustuskomisjoni poole tuleb pöörduda juba seitsme tööpäeva jooksul hankedokumentide saamisest ning seejuures tuleb arvestada, et pöördumine peab olema vaidlustuskomisjonini jõudnud vähemalt kolm tööpäeva enne pakkumuste esitamise tähtaega, mis on hankija poolt kindlaks määratud hankedokumentides.

Kiireim ja odavaim lahendus põhjendamatute nõudmiste kõrvaldamiseks või ebaselguse kõrvaldamiseks, on pöördumine hankija poole hanketingimuste kohta selgituse küsimiseks. Hankijal tuleb selgitused anda kolme tööpäeva jooksul. Seejuures tuleb siiski silmas pidada, et hankija poolt selgituste andmine ei pikenda vaidlustuskomisjoni pöördumise tähtaega ning kui hankija selgitused piiranguid ei kõrvalda, tuleb kiiresti langetada otsus vaidlustuskomisjoni pöördumiseks või sellest loobumiseks.

Hankedokumentidega õigeaegne tutvumine ning vajadusel nende sisu vaidlustamine on oluline põhjusel, et kui hankija on hankedokumentides kehtestanud põhjendamatuid nõudeid hankemenetluses osalemise tingimuste, pakkumuste kirjelduste või pakkumuste hindamiskriteeriumite kohta, siis selliste tingimuste vaidlustamise tähtajad algavad hankedokumentide saamisest (ennekõike hanketeatega tutvumisest) ning hiljem, näiteks kui hankija langetab teile ebasoodsa otsuse, selliseid tingimusi vaidlustada võimalik ei ole. Hiljem saab vaidlustada üksnes seda, kas hankija on õigesti lähtunud tema poolt kehtestatud hanketingimustest.

Kokkuvõttes, riigihankemenetluses osaledes, tuleb juba hanketeatega tutvumisel hinnata hankija poolt kehtestatud tingimuste põhjendatust ning vajadusel astuda kiireid samme olukorra pööramiseks endale soodsasse suunda.

Ahti Kuuseväli

Advokaat

Loe lisaks:

Riigihanke vaidluste ohud ja võimalused

Riigihanke vaidlustamise tähtaeg

Tööandja kahjunõue töötaja vastu